Najboljši premični odri za nemoteno gradnjo

Varnost pri gradbenih delih in delu na višini je ena od najbolj pomembnih faktorjev, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju gradbenih del. Pri delu na višini so v ta namen odlični premični odri, ki so funkcionalni in ob pravilni postavitvi in zavarovanju le teh zares uporabni.

Pri nakupu premičnih odrov je nujno potrebno upoštevati tudi njihov namen uporabe, saj seveda niso vsi premični odri namenjeni enakim delom oziroma enaki uporabi. Uporablja se ga lahko le za namen katerega določa sam opis premičnega odra.

Najboljši premični odri za nemoteno gradnjo

 

Varnostni predpisi za postavitev in uporabo premičnih odrov

Pred samo postavitvijo in uporabo premičnih odrov je potrebno upoštevati zakonsko določena navodila, ki so navedena tudi v uradnem listu, ki določa zakon in varstvo pri delu. Določeno je, da lahko premične odre postavljajo izključno osebe, ki so popolnoma seznanjene za uporabo in postavitev nepremičnega odra, nepremični odri so lahko tudi nevarni, če niso postavljeni in zavarovani pravilno.

Za samo montažo odra sta potrebni vsaj dve osebi ali več, celotno delo na nepremičnih odrih se mora opravljati stoje, premični odri niso namenjeni skakanju, pred samo uporabo le teh je potrebno pritisniti na zavorne ročice koles, ki poskrbijo, da je oder stabilen in se ne premika, če se premični odri uporabljajo na prostem jih je potrebno pritrditi na določeno trdno strukturo, prav tako ni dovoljeno nagibanje in potiskanje odra pred seboj.

 

Varnostna navodila za premične odre v bližini električnih naprav

Pred samim pričetkom dela na premičnih odrih je potrebno preveriti vse zunanje dejavnike, ki bi lahko ogrozili delo in zdravje delavca, ki bo premičen oder uporabljal. Največkrat se zgodi, da se ravno premični odri uporabljajo pri delu blizu električnih naprav. Pri tem je potrebno poskrbeti, da so vse naprave izključene iz vira napajanja z električno energijo, da je naprava zaščitena pred nenadno vključitvijo in da so vsi ostali deli, ki so še ostali priključeni pravilno zaščiteni.

Potrebno se je zavedati, da je varnost pri delu ključnega pomena in da je veliko bolj pomembna, kot pa samo izvajanje gradbenih del.…